Martin_Heimann_427x570_2019

Martin Heimann

JURADO

Cambio Climático

XI Edición | X Edición | IX Edición
| VIII Edición | VII Edición

Director emérito del Departamento de Sistemas Biogeoquímicos del Instituto de Biogeoquímica Max Planck (Alemania)